?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 听装啤酒厂家分n关于啤酒度数以及其他知识的介l?- C市奥威饮品有限公?/title> <meta name="Keywords" content="听装啤酒" /> <link type="text/css" href="/template/xxshspj/lib/base.css" rel="stylesheet" /> <link type="text/css" href="/template/xxshspj/lib/style.css" rel="stylesheet" /> <script src="/template/xxshspj/js/jquery.js"></script> <script src="/template/xxshspj/js/nf_home.js"></script> <script src="/template/xxshspj/js/DrawImage.js" type="text/javascript"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl"> C市奥威饮品有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.036880.live">沛_啤酒品牌</a>?a href="/supply/">|装黑啤</a>?a href="/news/">听装青苹?/a>{相关信息发布和资讯Q敬请关注! </div> <div class="topNavSe fr"> </div> </div> </div> <div class="tops"> <div class="wfixed"> <div class="topCen clearfix"> <div class="fl logo"> <a href="http://www.036880.live" title="C市奥威饮品有限公? rel="nofollow"><img src="/uploads/logo/20180826033649.png" alt="C市奥威饮品有限公? /></a> </div> <div class="search fl"> <form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> </select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/xxshspj/images/sea.png" class="search_button fr" /> </form> <div class="clear" style="height:2px;"></div> <p> 热门搜烦Q?<a href="http://www.036880.live">沛_啤酒品牌</a>, <a href="http://www.036880.live">易拉|啤?/a>, <a href="http://www.036880.live">听装啤酒</a> </p> </div> <div class="fr tell"> <span>国内咨询热线</span> <p>0373-8252229</p> <p>13803737686</p> </div> </div> </div> </div> <div class="menu"> <ul> <li class="none"><a href="http://www.036880.live/" target="" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a href="http://www.036880.live/about/" target="" title="公司?>公司?/a></li> <li><a href="http://www.036880.live/news/" target="" title="新闻中心">新闻中心</a></li> <li><a href="http://www.036880.live/supply/" target="" title="产品中心">产品中心</a></li> <li><a href="http://www.036880.live/about/about2.html" target="" title="资质荣誉">资质荣誉</a></li> <li><a href="http://www.036880.live/about/about3.html" target="" title="员工风采">员工风采</a></li> <li><a href="http://www.036880.live/about/about4.html" target="" title="市场支持">市场支持 </a></li> <li><a href="http://www.036880.live/about/about5.html" target="" title="诚聘英才">诚聘英才</a></li> <li><a href="http://www.036880.live/about/about6.html" target="" title="销售网l?>销售网l?</a></li> <li><a href="http://www.036880.live/contact/" target="" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> <div class="wfixed pr"> <div class="rBtn foucsButton"> <span></span> </div> <div class="lBtn foucsButton"> <span></span> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=550; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20180826033731.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180826033739.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180826033748.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台囄 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="fyMain"> <p class="pronaa"><font>产品分类</font></p> <div class="prolanmu"> <div class="pro_lanfraa"></div> </div> <div class="cpfla"> <ul> <a href="http://www.036880.live/ylgjl/" target="" title="易拉|系?> 易拉|系?</a> <a href="http://www.036880.live/pjxzjl/" target="" title="啤酒ppd"> 啤酒ppd </a> <a href="http://www.036880.live/blpjl/" target="" title="菠萝啤系?> 菠萝啤系?</a> <a href="http://www.036880.live/pjbjjl/" target="" title="啤酒保健pd"> 啤酒保健pd </a> <a href="http://www.036880.live/ylbjjl/" target="" title="饮料保健pd"> 饮料保健pd </a> <a href="http://www.036880.live/pjdwjg/" target="" title="啤酒对外加工"> 啤酒对外加工 </a> </ul> </div> <div class="productfra"> <div class="padding25"> <h1 class="center"> 听装啤酒厂家分n关于啤酒度数以及其他知识的介l?</h1> <p class="title_s">文章来源Q?a href='http://www.036880.live/news/139.html'>http://www.036880.live/news/139.html</a>    旉Q?020-03-05</p> <div class="newsview"> 啤酒很多Zq四季都比较爱喝Q那么大家知道啤酒度数是多少吗?<b><a href="http://www.036880.live/" target="_blank" style="font-weight:bold">听装啤酒</a></b>厂家针对q个问题以及啤酒的其他相关知识ؓ大家做简单的介绍?br /> 啤酒的度数和白酒的度C是一h念,指的q不是酒_浓度?a href="http://www.036880.live/supply/31.html" target="_blank">听装啤酒</a>厂家告诉大家啤酒的度数实际上指的是麦汁浓度,?2度的啤酒是用含糖量ؓ12度的麦芽汁酿造成的啤酒?br /> <p> 常见的浅色啤酒,酒精度ؓ3.3-3.8%Q浓色啤酒酒_ֺ?-5%?</p> <p style="text-align:center;"> <img style="max-width:100%;" src="/uploads/image/20200305/20200305154840_4915.jpg" alt="听装啤酒" width="300" height="300" title="听装啤酒" align="" /> </p> 啤酒酒精度百分比表示的,x癑օ啤酒中含有酒_克数?br /> 听装啤酒厂家认ؓ啤酒的度数则不表CZ醇的含量Q而是表示啤酒生原料Q也是麦芽汁的度Q啤酒的度数一般在6-12%之间Q而酒_ֺ一般在3%-5%之间。麦芽汁中的出物是多种成分的؜合物Q以麦芽pؓ丅R?br /> 啤酒的酒_是由麦芽糖转化而来的,麦芽汁中可发늳含量及发酉|用的酉|品种是成品啤酒酒_ֺ的决定性因素?br /> 听完听装啤酒厂家的相关介l,大家是不是对啤酒了有了新的认识?<br /> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e5%90%ac%e8%a3%85%e5%95%a4%e9%85%92'>听装啤酒</a>,</div> <div class="viewpage"> <div class="main_r_nav"> <div>上一?<a href="140.html">易拉|啤酒厂家分享不同包装Ş式的啤酒有何不同</a></div> <div>下一?<a href="138.html">饮用山楂汁饮料消食健?/a></div> </div> <div class="returnlist"> <a href="http://www.036880.live/supply/" title="q回列表" rel="nofollow">q回列表</a> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="clear" style="height:40px;"></div> <p class="pronaa">? 相关新闻 ?/p> <ul class="news_list"> <li><a href="http://www.036880.live/news/139.html" rel="nofollow" title="听装啤酒厂家分n关于啤酒度数以及其他知识的介l?><span class="fl">听装啤酒厂家分n关于啤酒度数以及其他知识的介l?/span><span class="fr">2020-03-05</span></a></li> <li><a href="http://www.036880.live/news/74.html" rel="nofollow" title="端午节到来,听装啤酒厂家带您一L端午不一Lq!"><span class="fl">端午节到来,听装啤酒厂家带您一L端午不一Lq!</span><span class="fr">2017-05-26</span></a></li> <li><a href="http://www.036880.live/news/68.html" rel="nofollow" title="什么听装啤酒好?><span class="fl">什么听装啤酒好?/span><span class="fr">2017-02-18</span></a></li> <li><a href="http://www.036880.live/news/64.html" rel="nofollow" title="听装啤酒和瓶装啤酒味道上有差异吗"><span class="fl">听装啤酒和瓶装啤酒味道上有差异吗</span><span class="fr">2016-12-10</span></a></li> </ul> <div class="clear" style="height:20px;"></div> <!--相关产品--> <div class="productul"> <li> <a href="http://www.036880.live/supply/31.html" target="" title="听装啤酒" rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20170719101129.jpg" alt="听装啤酒" onload="javascript:DrawImage(this,280,280,0,0);" width="280" height="280"/></a> <p><a href="http://www.036880.live/supply/31.html" target="" title="听装啤酒" rel="nofollow">听装啤酒</a></p> </li> <li> <a href="http://www.036880.live/supply/6.html" target="" title="听装啤酒批发" rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20140829031257.jpg" alt="听装啤酒批发" onload="javascript:DrawImage(this,280,280,0,0);" width="280" height="280"/></a> <p><a href="http://www.036880.live/supply/6.html" target="" title="听装啤酒批发" rel="nofollow">听装啤酒批发</a></p> </li> </div> </div> </div> <div class="footer_a"> <div class="footer_b"> <ul> <a href="http://www.036880.live/" title="首页">首页</a> | <a href="http://www.036880.live/about/" title="走近我们">走近我们</a> | <a href="http://www.036880.live/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a> | <a href="http://www.036880.live/supply/" title="产品中心">产品中心</a> | <a href="http://www.036880.live/contact/" title="联系我们">联系我们</a> | <a href="http://www.036880.live/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a><a href="/4g/"target="_blank" title="手机|站" >手机|站</a> </ul> </div> </div> <div class="footer"> <div class="footer00"> <div class="footer02"> 听装啤酒哪家好?供应订做多少钱?贝利黑啤怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供易拉罐啤酒、山楂汁饮料、水蜜桃xL萝啤、水晶葡萄味饮料{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q? 版权所有:C市奥威饮品有限公?技术支持:<a target="_blank" title="">中企电子商务</a> <a target="_blank" title="工信?>豫ICP?3021844?/a> <a target="_blank" title="免责声明">免责声明</a> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1253072802'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1253072802%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2014-08-15/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> | <a href="http://www.036880.live/sitemap.xml" title="XML">XML</a> </div> </br> 热门城市Q?<a href="/shandong.html" title="׃" target="_blank" >׃</a> <a href="/shanxi.html" title="p" target="_blank" >p</a> <a href="/gansu.html" title="甘肃" target="_blank" >甘肃</a> <a href="/hebei.html" title="沛_" target="_blank" >沛_</a> <a href="/xining.html" title="西宁" target="_blank" >西宁</a> </div> </div> <div style="position:fixed; left:0px; top:30%; width:200px; height:200px; z-index:999999"><img src="/template/xxshspj/lib/ewm.jpg" width="200" height="200" /></div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://g.789001.net/public"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/17993/stat/"></script> <a href="http://www.036880.live/"><span class="STYLE1">΢齫</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.yozlwr.tw">ɹ11ѡ忪</a> <a href="http://www.804399.tw">Թ</a> <a href="http://www.ummkwc.tw">aȨЩ</a> <a href="http://www.kkpevi.tw">Ʊƽ̨ʽཨ</a> <a href="http://www.674713.tw">ӱ7</a> <a href="http://www.939387.tw">11ѡ5ǰֱ©</a> <a href="http://www.hkiqxr.tw">ɹŸʿ</a> <a href="http://www.481804.tw">Ф</a> <a href="http://www.201405.tw">㽭6+1</a> <a href="http://www.psksbb.tw">㶫ʮ2020꿪</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>