?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 果味啤酒(供应,厂家) - C市奥威饮品有限公?/title> <meta name="Keywords" content="果味啤酒" /> <meta name="Description" content="Z详细介绍果味啤酒(q销江苏Q山东,江)产品内容,包括果味啤酒的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有果呛_酒新M?********市场果味啤酒h.咨询电话:0373-8252229" /> <link type="text/css" href="/template/xxshspj/lib/base.css" rel="stylesheet" /> <link type="text/css" href="/template/xxshspj/lib/style.css" rel="stylesheet" /> <script src="/template/xxshspj/js/jquery.js"></script> <script src="/template/xxshspj/js/nf_home.js"></script> <script src="/template/xxshspj/js/DrawImage.js" type="text/javascript"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl"> C市奥威饮品有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.036880.live">沛_啤酒品牌</a>?a href="/supply/">|装黑啤</a>?a href="/news/">听装青苹?/a>{相关信息发布和资讯Q敬请关注! </div> <div class="topNavSe fr"> </div> </div> </div> <div class="tops"> <div class="wfixed"> <div class="topCen clearfix"> <div class="fl logo"> <a href="http://www.036880.live" title="C市奥威饮品有限公? rel="nofollow"><img src="/uploads/logo/20180826033649.png" alt="C市奥威饮品有限公? /></a> </div> <div class="search fl"> <form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> </select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/xxshspj/images/sea.png" class="search_button fr" /> </form> <div class="clear" style="height:2px;"></div> <p> 热门搜烦Q?<a href="http://www.036880.live">沛_啤酒品牌</a>, <a href="http://www.036880.live">易拉|啤?/a>, <a href="http://www.036880.live">听装啤酒</a> </p> </div> <div class="fr tell"> <span>国内咨询热线</span> <p>0373-8252229</p> <p>13803737686</p> </div> </div> </div> </div> <div class="menu"> <ul> <li class="none"><a href="http://www.036880.live/" target="" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a href="http://www.036880.live/about/" target="" title="公司?>公司?/a></li> <li><a href="http://www.036880.live/news/" target="" title="新闻中心">新闻中心</a></li> <li><a href="http://www.036880.live/supply/" target="" title="产品中心">产品中心</a></li> <li><a href="http://www.036880.live/about/about2.html" target="" title="资质荣誉">资质荣誉</a></li> <li><a href="http://www.036880.live/about/about3.html" target="" title="员工风采">员工风采</a></li> <li><a href="http://www.036880.live/about/about4.html" target="" title="市场支持">市场支持 </a></li> <li><a href="http://www.036880.live/about/about5.html" target="" title="诚聘英才">诚聘英才</a></li> <li><a href="http://www.036880.live/about/about6.html" target="" title="销售网l?>销售网l?</a></li> <li><a href="http://www.036880.live/contact/" target="" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> <div class="wfixed pr"> <div class="rBtn foucsButton"> <span></span> </div> <div class="lBtn foucsButton"> <span></span> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=550; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20180826033731.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180826033739.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180826033748.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台囄 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="fyMain"> <p class="pronaa"><font>产品中心</font></p> <div class="cpfla"> <ul> <a href="http://www.036880.live/ylgjl/" target="" title="易拉|系?> 易拉|系?</a> <a href="http://www.036880.live/pjxzjl/" target="" title="啤酒ppd"> 啤酒ppd </a> <a href="http://www.036880.live/blpjl/" target="" title="菠萝啤系?> 菠萝啤系?</a> <a href="http://www.036880.live/pjbjjl/" target="" title="啤酒保健pd"> 啤酒保健pd </a> <a href="http://www.036880.live/ylbjjl/" target="" title="饮料保健pd"> 饮料保健pd </a> <a href="http://www.036880.live/pjdwjg/" target="" title="啤酒对外加工"> 啤酒对外加工 </a> </ul> </div> <div class="productfra"> <div class="padding25"> <div class="pro_right"> <h1>果味啤酒</h1> <p>旉Q?014/8/29 0:00:00 来源Q?a href='http://www.036880.live/supply/16.html'>http://www.036880.live/supply/16.html</a></p> </div> <p class="pro_left"> <img src="/uploads/cp/20140829025748.jpg" alt="果味啤酒" onload="javascript:DrawImage(this,400,400,0,0);" /></p> <div class="clear"></div> <div class="newsview11"> <p class="p0" style="text-indent:21.0000pt;"> <span><a href="http://www.036880.live/supply/16.html" target="_blank">果味啤酒</a>是近几年新兴的一个啤酒品牌,q渐的在q轻中间成ؓ了时。果呛_酒的制作工艺复杂Q它不仅有像木桶一样发늚E序Q更有着在瓶中后l的发酵工艺Q因此无论是在酿造还是在饮用的过E中Q果呛_酒都有着很大的创意发挥空间以及更多的味。此外果呛_酒的口感q不是像果汁兑在了啤酒里Q从而有着不u不类的味道,真正的果呛_酒大都是采用多次的发酵工艺,而发늚旉相对较短Q然后再像桶内添加新鲜的水果后进行l的发酵Q?**后记q过滤和瓶装后完?**后的工艺。另外有的果呛_酒中q需要添加各U的香料物质Q以此来营造出更加复杂多变的口呻I因而可以说果味啤酒是精酿啤酒中***杰出的代表,q具有很大的上升I间?/span> </p> <br /> </div> <br /> <p>相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e8%8f%a0%e8%90%9d%e5%95%a4%e7%b3%bb%e5%88%97'>菠萝啤系?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e6%9e%9c%e5%91%b3%e5%95%a4%e9%85%92%e4%bb%b7%e6%a0%bc'>果味啤酒h</a>,<a href='/key.aspx?k=%e6%9e%9c%e5%91%b3%e5%95%a4%e9%85%92%e6%89%b9%e5%8f%91'>果味啤酒批发</a>,</p> <div class="viewpage"> <div class="main_r_nav"> <a href="http://www.036880.live/supply/17.html" title="特制果啤">上一条:特制果啤</a> <a href="http://www.036880.live/supply/15.html" title="水果呛_?>下一条:水果呛_?/a> </div> <div class="returnlist"> <a href="http://www.036880.live/supply/" title="q回列表" rel="nofollow">q回列表</a> </div> </div> </div> <div class="clear" style="height:40px;"></div> <p class="pronaa">? 相关新闻 ?/p> <ul class="news_list"> </ul> <div class="clear" style="height:20px;"></div> <!--相关产品--> <div class="productul"> <li> <a href="http://www.036880.live/supply/64.html" target="" title="菠萝啤批? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/17993/201710311001542351799395783.jpg?path=www.036880.live/uploads/cp/201710311001542351799395783.jpg" alt="菠萝啤批? onload="javascript:DrawImage(this,280,280,0,0);" width="280" height="280"/></a> <p><a href="http://www.036880.live/supply/64.html" target="" title="菠萝啤批? rel="nofollow">菠萝啤批?/a></p> </li> <li> <a href="http://www.036880.live/supply/47.html" target="" title="菠萝啤听? rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20170719101540.jpg" alt="菠萝啤听? onload="javascript:DrawImage(this,280,280,0,0);" width="280" height="280"/></a> <p><a href="http://www.036880.live/supply/47.html" target="" title="菠萝啤听? rel="nofollow">菠萝啤听?/a></p> </li> <li> <a href="http://www.036880.live/supply/46.html" target="" title="|装菠萝? rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20170719101616.jpg" alt="|装菠萝? onload="javascript:DrawImage(this,280,280,0,0);" width="280" height="280"/></a> <p><a href="http://www.036880.live/supply/46.html" target="" title="|装菠萝? rel="nofollow">|装菠萝?/a></p> </li> <li> <a href="http://www.036880.live/supply/45.html" target="" title="菠萝啤易拉罐? rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20170719101630.jpg" alt="菠萝啤易拉罐? onload="javascript:DrawImage(this,280,280,0,0);" width="280" height="280"/></a> <p><a href="http://www.036880.live/supply/45.html" target="" title="菠萝啤易拉罐? rel="nofollow">菠萝啤易拉罐?/a></p> </li> </div> </div> </div> <div class="footer_a"> <div class="footer_b"> <ul> <a href="http://www.036880.live/" title="首页">首页</a> | <a href="http://www.036880.live/about/" title="走近我们">走近我们</a> | <a href="http://www.036880.live/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a> | <a href="http://www.036880.live/supply/" title="产品中心">产品中心</a> | <a href="http://www.036880.live/contact/" title="联系我们">联系我们</a> | <a href="http://www.036880.live/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a><a href="/4g/"target="_blank" title="手机|站" >手机|站</a> </ul> </div> </div> <div class="footer"> <div class="footer00"> <div class="footer02"> 听装啤酒哪家好?供应订做多少钱?贝利黑啤怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供易拉罐啤酒、山楂汁饮料、水蜜桃xL萝啤、水晶葡萄味饮料{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q? 版权所有:C市奥威饮品有限公?技术支持:<a target="_blank" title="">中企电子商务</a> <a target="_blank" title="工信?>豫ICP?3021844?/a> <a target="_blank" title="免责声明">免责声明</a> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1253072802'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1253072802%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2014-08-15/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> | <a href="http://www.036880.live/sitemap.xml" title="XML">XML</a> </div> </br> 热门城市Q?<a href="/shandong.html" title="׃" target="_blank" >׃</a> <a href="/shanxi.html" title="p" target="_blank" >p</a> <a href="/gansu.html" title="甘肃" target="_blank" >甘肃</a> <a href="/hebei.html" title="沛_" target="_blank" >沛_</a> <a href="/xining.html" title="西宁" target="_blank" >西宁</a> </div> </div> <div style="position:fixed; left:0px; top:30%; width:200px; height:200px; z-index:999999"><img src="/template/xxshspj/lib/ewm.jpg" width="200" height="200" /></div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://g.789001.net/public"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/17993/stat/"></script> <a href="http://www.036880.live/"><span class="STYLE1">΢齫</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.289726.tw">Ѷ֤ȯ</a> <a href="http://www.675924.tw">ݿƼƻ</a> <a href="http://www.zmfmre.tw">Ʊ</a> <a href="http://www.kwybby.tw">ѶӮ</a> <a href="http://www.554432.tw">ȨعָЩƱ</a> <a href="http://www.401033.tw">һ</a> <a href="http://www.415105.tw">11ѡһţͼ</a> <a href="http://www.707286.tw">ʮǰֱѡ</a> <a href="http://www.178670.tw">ƱƼ</a> <a href="http://www.zfjsvn.tw">йƱֲʿ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>